Den arabiske udfordring

Jens Nauntofte har været udenrigskorrespondent i Mellemøsten for Danmarks  Radio  siden tresserne og er nok ët af de mennesker, der véd bedst besked om den kogende heksekedel, vi kender som den arabiske verden. For hér mødes splinternye tanker og ideologier med forestillinger, der har været i brug siden profeten levede og den vidt berømte Harun-al-Rashid styrede sit khalifat fra storbyen Bagdad i Irak, også kaldet Mesopotamien (landet mellem de to floder Eufrat og Tigris).
   Den arabiske verden dækker et enormt område, fra Nordafrikas spids til Irans grænse mod vest, omfattende
250 – 300 millioner mennesker, igen delt op i stater, nationer, stammer, klaner og familier for ikke at tale om et utal af forskellige tolkninger af koranen, der som regel føres med absolut uforsonlighed mod anderledes tænkende. Enige er muslimerne dog om at ikke-muslimer er ugudeligt afskum, man ikke skylder respekt.
   Det er dette spredte og sammenrodede puslespil, Jens Nauntofte med sikker hånd fører os igennem, så vi begynder at ane konturerne af den dramatiske udvikling, hele området gennemgår i disse år, og vi også får en redegørelse for de internationale interesser, ikke mindst vestlige, der knytter sig til jordens rigeste oliefelter.
   Det er lykkedes for Nauntofte både at give en tilfredsstillende gennemgang af de enkelte stater, deres befolkninger og den politiske udvikling, de har gennemløbet, med vægt, naturligvis, på de seneste årtier, samtidig med at han fastholder det store billede af denne kæmpenation, der på pudsigste vis ikke forstår arabisk, når det bliver talt korrekt, men til gengæld forstår folkelig dialekt fra Mauretanien til Yemen.
   Vi får hele den moderne udvikling beskrevet, de nye mediers slagkraft i et før stumt samfund, ser, hvordan mennesker mobiliseres i bølger, der rejser sig for blot at falde hen igen. Og vi får et indblik i de lange forløb, der ligger nedenunder de tilsyneladende usammenhængende begivenheder. En absolut uundværlig bog for alle, der ønsker at være orienterede!

                                                                           Henning Prins

Jens Nauntofte: ”Verden og den arabiske udfordring”. 209 s. Systime         

Forside Boganmeldelser  Arkiv