Stærke sager

I sin nye roman boltrer Henning Prins sig hjemmevant i verdens-historien og viser socialt engagement

 

Runa J. Kähler i Kristeligt Dagblad 17.03.2009

Sprogmesteren og samfundsrevseren Henning Prins er på banen igen; så plejer det jo at gå voldsomt til. Og det tør siges, at helten, som vi husker fra ”Heksen” (2008), den forældreløse nu 11-årige Tobias, må grueligt meget ondt igennem, da han ankommer til byen Godtved for at gå på latinskole og får nye tider og tanker tæt ind på livet.

I den store verden mærkes spændinger i rigerne i forbindelse med Napoleons fremturen. I Godtved er der bandekrig mellem poger og gadedrenge, og småkårsfolk er til enhver tid udleveret til de magthavendes griskhed, falskhed og hykleri. Tankevækkende aktuelt.

Netop på denne bys torv har Tobias måttet overvære, at hans elskede farmor, Lussemor, blev halshugget for fosterdrab og i det hele taget ansås for en trussel mod tidens apotekere og læger, fordi hun hjalp folk med gammel lægekunst og sit kendskab til helbredende urter. Med sig har Tobias nu Lussemors grønne kiste med et rigt herbarium foruden opskrifter på pulvere, salver og drikke, som hun har lært ham at tyde og anvende. I al hemmelighed håber han en gang at kunne bruge folkelærdommen i egenskab af velstuderet medikus.

Tobias er med andre ord i fare, hvor han går. Også på latinskolen, hvor han hurtigt udmærker sig med sin begavelse og tidlige livserfaring og vækker opmærksomhed på godt og ondt.

Han vakler mellem sin respekt for latinen og al klassisk lærdom på den ene side og tidens nye tanker om at sætte matematik og geometri i højsædet på den anden, forstærket af kongens krav til latinskolerne om at forvandle pogene til dannede unge herrer, der kan udgøre en ny embedsstand. Og overklasse!

Desuden erfarer vores Tobias takket være et emsigt pigebarn hos madammen, hvor han er indlogeret, at hans krop er fuld af følelser.

Henning Prins kan jo det hele. Hans sande sociale engagement er ikke til at tage fejl af. Han boltrer sig hjemmevant i verdenshistorien som en dansker til søs, og det gælder ikke kun storpolitiske og sociale problemkonstellationer.

Han under os tillige et godt indblik i tidens diskussioner, inspirerede som de er af suset fra den franske revolution. Desuden har samme Prins et glimrende tag på dramatiske optrin, som havde han overværet dem selv. Og han præsenterer de forskellige personer så skarpt, at vi bilder os ind at kende hver enkelt.

Endelig præges romanen eftertrykkeligt af forfatterens sproglige ubesværethed. Med held bruger han gamle gloser og udtryk, som han uvægerligt må have slået op i glemmebogen. Lad så en enkelt svipser af en replik slutte denne anmeldelse, for den passer perfekt til lejligheden: ”Fint nok!”

Henning Prins: Ramsherred. 300 sider. 230 kroner. Vejl. pris. Forum Danorum. Udkommer i dag. Kan bestilles hos boghandlere, netboghandlere eller på www.forumdanorum.dk 

 

Forside Arkiv